O nas

Gabinet prowadzi specjalisyczne leczenie fizjoterapeutyczne oferując funkcjonalną rehabilitację związaną z problemami bólowymi, pourazowymi a także pooperacyjnymi.


Marcin Przegaliński

Magister fizjoterapii. Od 12 lat pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz prowadzę prywatną praktykę fizjoterapeutyczną. Naukę zawodu rozpocząłem w Medycznym Studium Zawodowym nr 1 w Białymstoku, gdzie uzyskałem tytuł technika fizjoterapii.
W latach 2001-2005 pracowałem w Centrum Medycznym Dojlidy. W 2006 r. ukończyłem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Collegium Medicum w Bydgoszczy Wydział Nauk o Zdrowiu kierunek Fizjoterapia. Tematem pracy magisterskiej była „Ocena postępów rehabilitacji po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego”. Od 2006 r. prowadzę zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku z zakresu Fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu- ćwiczenia z ortopedii. Jestem pracownikiem Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia Nr 1 w Białymstoku- prowadzę zajęcia praktyczne ze słuchaczami kierunku masażu dziennego i wieczorowego. Ukończyłem szereg kursów i szkoleń doskonalących codzienną pracę z chorym. Uczestniczę w licznych sympozjach i konferencjach o tematyce zawodowej. Zdobyłem szerokie doświadczenie pracując przez lata na oddziałach klinicznych USK w Białymstoku. Obecnie nadzoruję pracę zespołu kinezyterapii w Klinice Rehabilitacji i jestem opiekunem do spraw studenckich. Posiadam doświadczenie w diagnozowaniu pacjenta oraz doborze metod celowanego leczenia konkretnego schorzenia i dysfunkcji.


Dodatkowe kwalifikacje

 • Szkolenia z zakresu biostymulacji laserowej, krioterapii – Białystok 2003 – 2004r.
 • V Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji – “Rehabilitacja w schorzeniach naczyniowych centralnego układu nerwowego.” – Rzeszów 2004r.
 • „Zastosowanie metody SET w ćwiczeniach odcinka lędźwiowego kręgosłupa.” – Białystok 2007r.
 • I Krajowa Konferencja Naukowa Akademii po Dyplomie – DIABETOLOGIA – Warszawa 2007r.
 • Kinesio Taping Association – Warszawa 2007r.
 • „Bark” cz.I,II,III – warsztaty dla fizjoterapeutów – Warszawa 2008r.
 • „Kolano” cz.I,II,III – warsztaty dla fizjoterapeutów – Warszawa 2007/2008r.
 • „Ocena i reedukacja równowagi, stabilności i kontroli sensomotorycznej – podstawy teoretyczne oraz aspekty praktyczne.” – Kołobrzeg 2008r.
 • „Postępy w fizjoterapii.” – Ploski 2008r.
 • Terapia manualna wg. Mulligana część A i B – Kraków 2008r.
 • Propioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF 1 i PNF 2 – M. Knott Concept) – Warszawa 2008r.
 • The Redcord Education Program – S-E-T- Warszawa 2008 – 2009r.
 • OMT Kaltenborn – Evjenth Concept – Terapia Manualna – Konstancin Jeziorna 2008 – 2010r.
 • Techniki tkanek miękkich – Lublin, Poznań 2008 – 2010r.
 • „Osteopatia a współczesna medycyna. Rola, znaczenie i miejsce medycyny osteopatycznej wśród nauk medycznych.” – Poznań 2009r.
 • Diagnostyka obrazowa dla fizjoterapeutów – Sosnowiec 2009r.
 • I International Congress of Sport Traumatology and Arthroscopy for Central-Eastern Europe – Warszawa 2009r.
 • „Aktualne problemy dotyczące diagnozy i leczenia osteoporozy.” – Białystok 2010r.
 • „Diagnostyka i terapia miednicy” – Poznań 2010r.
 • „Sympozjum – Małoinwazyjna i Artroskopowa Chirurgia Biodra.” – Białowieża 2011r.
 • „Leczenie schorzeń barku u osób aktywnych.” – Bielsko – Biała 2011r.
 • „Wybrane aspekty diagnostyki i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego.” – Mońki 2011r.

Kamila Wysocka

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego- fizjoterapia oraz Policealnej Szkoły Ochrony Zdrowia Nr 1 w Białymstoku- technik masażysta. Uczestniczka szkoleń z zakresu terapii manualnej (wg koncepcji Maitland), kręgosłupa szyjnego z elementami terapii kranio-sakralnej, rozluźniania mięśniowo-powięziowego, rehabilitacji stawu kolanowego oraz masażu medycznego. Doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentem od 2014 roku.